Rakstiskie tulkojumi

Iesniegto dokumentu rakstveida tulkojumi no / uz izvēlēto valodu.

Tulkotajiem dokumentiem nodrošināts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā – tulka apliecinājums vai notariāli apliecināts tulkojums