Šķīrējtiesa

Jēkabpils šķīrējtiesa, reģistrācijas Nr.40003833496, savu darbību uzsāka 2006. gada 13. jūnijā un arī turpina savu darbību.

 

Kopš 2015. gada jūlija Jēkabpils šķīrējtiesai ir sava mājaslapa – www.jekabpilsskirejtiesa.lv