Grāmatvedības pakalpojumi

Pilna grāmatvedības apkalpošana, kas sevī iekļauj:

- Grāmatvedības dokumentu apstrāde un iegrāmatošana;

- Bankas operāciju iegrāmatošana;

- Kases operāciju iegrāmatošana;

- Avansa norēķinu uzskaite;

- Pamatlīdzekļu uzskaite;

- Ienākošo / izejošu pavadzīmju un rēķinu iegrāmatošana;

- Debitoru / kreditoru uzskaite un kontrole;

- Darba algu aprēķināšana;

- Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana;

- Gada pārskata sagatavošana;

- Atskaišu un pārskatu iesniegšana VID un Centrālās statistikas pārvaldei.

 

Grāmatvedības uzskaites atjaunošana par iepriekšējiem  periodiem.

 

Grāmatvedības politikas izstrāde.