Fiziskas personas maksātnespēja

Laikā, kad dažādu apstākļu dēļ cilvēki nav pasargāti no ienākumu samazināšanās, kā rezultātā viena vai vairāku kredītu saistības rada nemitīgu cīņu par izdzīvošanu, var pienākt brīdis, kad saprotam, ka kredīta atmaksa vairs nekādi nav iespējama.

Šajā gadījumā risinājums var būt fiziskās personas maksātnespējas process, kas ir vienīgais likumā paredzētais veids, kā izkļūt no lielo parādu loka un pēc noteikta laika turpināt dzīvi jau bez parādsaistībām.

Fiziskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju.

  • konsultācijas par maksātnespējas procesa kārtību
  • maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošana
  • saistību dzēšanas plāna sagatavošana