Dokumenti Uzņēmumu reģistram

Dokumentu sagatavošana iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā:

* Jauna uzņēmuma dibināšana (IK, SIA, Biedrība)

* Izmaiņu reģistrācija (izmaiņas statūtos, valdē, dalībnieku reģistrā, juridiskajā adresē)

* Pamatkapitāla denominācija uz eiro

* Pamatkapitāla palielināšana / samazināšana

* Komersanta darbības apturēšana / atjaunošana

* Prokūras izdošana / izbeigšana

* SIA reorganizācija

* SIA likvidācija