Pakalpojumi

“Likumu un Ministru kabineta noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības” (Likums “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izdošanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību”, 7.pants)

Savu tiesību zināšana un aizstāvība, savu pienākumu apzināšanās un izpilde – nosacījumi, kas būtiski ikvienam – gan fiziskām, gan juridiskām personām. Uzņēmuma juristi sniegs kvalificētu juridisko palīdzību – informāciju un normatīvo aktu skaidrojumu, kā arī palīdzību problēmu risināšanā.

Jebkura Jūsu sniegtā personīgā vai komerciālā informācija ir konfidenciāla, nav pieejama trešajām personām un tiek izmantota tikai Jūsu interešu aizstāvībai.

SIA “Silenta” piedāvā:

- juridiskās konsultācijas;

- līgumu sastādīšanu un analīzi;

- pretenziju, iesniegumu, sūdzību, pirmstiesas brīdinājumu, prasības pieteikumu un citu dokumentu sastādīšanu;

- fiziskas personas maksātnespējas procesa pieteikuma un saistību dzēšanas plāna sagatavošana;

- pārstāvību tiesās un valsts/pašvaldību iestādēs uz pilnvaras pamata;

- dokumentu sagatavošana Uzņēmumu reģistram;

- grāmatvedības pakalpojumus;

- dažādu dokumentu tulkojumus (arī ar notariālo apliecinājumu);