Ziņojumi

Laika periodā no 2016. gada 14. novembra līdz 2016. gada 16. decembrim netiek veikti tulkojumu notariālie apliecinājumi.